Świadectwa energetyczne

Strona główna > Świadectwa energetyczne

Z dniem 1 stycznia 2009 roku na podstawie Dyrektywy Unijnej 2002/91/EC w Polsce wprowadzono obowiązek wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków .
Obowiązek ten wynika z ustawy ,,Prawo budowlane '' art.5.1. ,ust 3 i 4.

Każdy budynek nowo wznoszony, modernizowany (w którym zmieniła się charakterystyka energetyczna ), sprzedawany lub wynajmowany powinien posiadać certyfikat.Inwestor ma obowiązek dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie . W przypadku wynajmu lub zbycia nieruchomości, nabywcy lub najemcy należy udostępnić świadectwo charakterystyki energetycznej.

Co to jest świadectwo energetycze?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokumentem w którym zawarto dane obrazujące wielkość zużycia energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia w budynku. Świadectwo jest ważne przez okres 10 lat.

Z czego składa sie swiadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne składa się z czterech ponumerowanych stron i zawiera m. in. takie dane jak:

 • adres, fotografię, osobę sporządzającą
 • zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną i końcową na potrzeby ogrzewania , c.w. wentylacji i klimatyzacji.
 • w przypadku budynków komercyjnych (obiekty handlowe ,biura itp.) wielkość energii na potrzeby oświetlenia
 • charakterystykę techniczno - użytkową budynku
 • uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową objaśnienia

Które obiekty zwolnione są z wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej?

 • budynki zabytkowe podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • budynki używane jako miejsca kultu i działalności religijnej
 • obiekty przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
 • budynki niemieszkalne służących gospodarce rolnej
 • budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym, niż 50 kWh/(m2 x rok)
 • budynki mieszkalne przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • obiekty wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2
Wypełnij formularz on-line
© 2011-2014 ADM TERMO | Wykonanie i realizacja NsideStudio Świadectwa energetyczne | Oferta | Blower door | Termografia | Certyfikaty
Realizacje | Wspolpraca | Mapa Strony | Polityka cookies | Kontakt